Thông tin đặt khám:

Xin vui lòng đặt khám qua số 0988 43 39 39 thời gian như sau:

Thứ 2 đến thứ 5: Từ 7g30 đến 17g

Thứ 6 và thứ 7: Từ 7g30 đến 15g

HIỆN TẠI, PHÒNG KHÁM CHỈ CÓ DUY NHẤT MỘT HÌNH THỨC ĐẶT KHÁM LÀ QUA SỐ ĐIỆN THOẠI 0988 43 39 39

Trân trọng,